Εμπόδιο Στίβου Nordic Vicking

Κωδ. 13-0550

Περιγραφή

Με ρύθμιση ύψους:682, 762, 838, 914, 991,1067 mm

Με πιστοποίηση IAAF